سهیل کریمی مستندساز در گفت‌وگو با خبرنگار سینمایی فارس درباره فعالیت جریان انحرافی که در حوزه فرهنگ شاهد آن هستیم، گفت: جریان انحرافی که هدفش تغییر مدیران فرهنگی کشور است، مربوط به امروز یا دیروز نیست و به‌تازگی فعال نشده است، بلکه این‌ها سال‌ها قبل قصد تصاحب مدیریت‌های فرهنگی را داشتند و به اسم مذهب و انتظار قصد دارند همه دستاوردهایی را که طی سی و چند سال از آن‌ها نگهداری کرده‌ایم، به باد فنا بدهند.