این روزها و با نزدیک شدن ماه مبارک رمضان شبکه‌های تلویزیونی عربی هر کدام از سریال‌های در نظر گرفته برای این ماه خبر می‌دهند که در این میان، خبر پخش سریال «معاویه و حسن و حسین» بیش از دیگر سریال‌ها جلب توجه می‌کند.